หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
home
toeic
toeic test

 
 
 
 

TOEIC

The Test of English for International Communication

  
toeic คืออะไร

Toeic (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ toeic และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ toeic ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ toeic จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล toeic เช่น

                                   ============>อ่าน ข้อมูลสำคัญ<=============

ลักษณะการสอนเมทิส Toeic Metis toeic
 

สอนสดทุกคาบเรียน พร้อมเพิ่มความเข้มข้นเรียนเพิ่มเติมด้วย วีดีโอ ของโทอิค ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง Toeicเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อ ตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทำข้อสอบToeicทันในเวลาที่จำกัด หรือแม้แต่กระทั่งบอกถึงวิธีการทำข้อสอบเมื่อใกล้หมดเวลา เน้นสอนคำศัพท์Toeicและลักษณะของข้อสอบที่ออกบ่อย รวมถึงบอกวิธีการฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในรูปแบบของ เมทิสToeic

เมทิสToeicไม่เพียงแต่การทำข้อสอบเท่านั้น อาจารย์แต่ละท่านยังเสริมความรู้ทางด้านไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง ตลอดจนการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในห้องด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้อีกด้วย

 

วัน - เวลา toeic  
60 ชั่วโมง สอนสด โดยอาจารย์ ดร. และ อาจารย์ ชาวต่างชาติ
 • หลักสูตร  ปกติ วันอาทิตย์ (2 เดือน)
 • Sun 13.00 น. - 16.00 น. Part A : toeic Reading Test
 • Sun 16.00 น. - 19.00 น. Part B : toeic Listening Test
 • หลักสูตร Toeic Fastest  จันทร์ - ศุกร์  (3 อาทิตย์)
 • สำหรับ หลักสูตร Toeic Fastest 3 อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00-ศุกร์ 18.00-21.00

แบ่งการเรียน โทอิค เป็นแต่ละ Part ออกเป็น 8 สัปดาห์ ลักษณะการเรียนเป็น Circle Class หรือ คอร์สวน ซึ่งสามารถเริ่มเรียนได้เลย เพราะเนื้อหาtoeic จะจบในแต่ละครั้งที่เรียน โดยไม่ต้องเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว และไม่เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เรียนเมื่อไม่มาเรียนในบางครั้ง สามารถกลับมาเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอเริ่มคอร์สใหม่ หรือต้องข้ามเนื้อหาบางส่วนไป เพราะจะสามารถมาเรียนชดเชยเมื่อเนื้อหาส่วนที่ขาดนั้นวนกลับมาใหม่ได้ ซึ่งจะได้เนื้อหาอย่างครบถ้วน

 </ 

ระยะเวลา โทอิค      60     ชั่วโมง

                    พิเศษ เพิ่มการสอบ toeic เสมือนจริง 2 ครั้ง ฟรี พร้อมวิเคราะห์การทำข้อสอบ

                  พิเศษ
ทดลองเรียน toeic ฟรี 3 ชั่วโมง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน

           พิเศษ  ** ชิง เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับ ผู้ได้ คะแนน 750 ขึ้นไป

 

หมายเหตุ คลาส Toeic จะมีการเรียนแบบ Toeicเร่งรัด(Fast toeic) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-953-0800

เราเน้น Toeic แบบไม่มีใครเหมือน ด้วย ทีมงาน จุฬา อาจารย์สอนระดับ Dr. ตลุยข้อสอบเสมือนจริง ด้วยข้อสอบ โทอิก ย้อนหลัง 30 ตัวอย่าง เจาะแนว เน้นวิธีการมอง วางรากฐานแกรมม่าและรากฐานศัพท์ ทำให้คุณได้คะแนนToeic อย่างง่ายๆ แล้วคุณจะมองว่า toeic ง่ายนิดเดียว ด้วยหลักสูตร เมทิส เบรน คัสซิฟาย


 
Toeic.com : หลักสูตร toeic เรียนไงให้สอบได้ :: Metis Education Center ::
   
หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
home
toeic
toeic test

 
 
 
 

TOEIC

The Test of English for International Communication

  
toeic คืออะไร

Toeic (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ toeic และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ toeic ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ toeic จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล toeic เช่น

                                   ============>อ่าน ข้อมูลสำคัญ<=============

ลักษณะการสอนเมทิส Toeic Metis toeic
 

สอนสดทุกคาบเรียน พร้อมเพิ่มความเข้มข้นเรียนเพิ่มเติมด้วย วีดีโอ ของโทอิค ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง Toeicเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อ ตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทำข้อสอบToeicทันในเวลาที่จำกัด หรือแม้แต่กระทั่งบอกถึงวิธีการทำข้อสอบเมื่อใกล้หมดเวลา เน้นสอนคำศัพท์Toeicและลักษณะของข้อสอบที่ออกบ่อย รวมถึงบอกวิธีการฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในรูปแบบของ เมทิสToeic

เมทิสToeicไม่เพียงแต่การทำข้อสอบเท่านั้น อาจารย์แต่ละท่านยังเสริมความรู้ทางด้านไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง ตลอดจนการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในห้องด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้อีกด้วย

 

วัน - เวลา toeic  
60 ชั่วโมง สอนสด โดยอาจารย์ ดร. และ อาจารย์ ชาวต่างชาติ
 • หลักสูตร  ปกติ วันอาทิตย์ (2 เดือน)
 • Sun 13.00 น. - 16.00 น. Part A : toeic Reading Test
 • Sun 16.00 น. - 19.00 น. Part B : toeic Listening Test
 • หลักสูตร Toeic Fastest  จันทร์ - ศุกร์  (3 อาทิตย์)
 • สำหรับ หลักสูตร Toeic Fastest 3 อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00-ศุกร์ 18.00-21.00

แบ่งการเรียน โทอิค เป็นแต่ละ Part ออกเป็น 8 สัปดาห์ ลักษณะการเรียนเป็น Circle Class หรือ คอร์สวน ซึ่งสามารถเริ่มเรียนได้เลย เพราะเนื้อหาtoeic จะจบในแต่ละครั้งที่เรียน โดยไม่ต้องเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว และไม่เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เรียนเมื่อไม่มาเรียนในบางครั้ง สามารถกลับมาเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอเริ่มคอร์สใหม่ หรือต้องข้ามเนื้อหาบางส่วนไป เพราะจะสามารถมาเรียนชดเชยเมื่อเนื้อหาส่วนที่ขาดนั้นวนกลับมาใหม่ได้ ซึ่งจะได้เนื้อหาอย่างครบถ้วน

 </ 

ระยะเวลา โทอิค      60     ชั่วโมง

                    พิเศษ เพิ่มการสอบ toeic เสมือนจริง 2 ครั้ง ฟรี พร้อมวิเคราะห์การทำข้อสอบ

                  พิเศษ
ทดลองเรียน toeic ฟรี 3 ชั่วโมง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน

           พิเศษ  ** ชิง เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับ ผู้ได้ คะแนน 750 ขึ้นไป

 

หมายเหตุ คลาส Toeic จะมีการเรียนแบบ Toeicเร่งรัด(Fast toeic) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-953-0800

เราเน้น Toeic แบบไม่มีใครเหมือน ด้วย ทีมงาน จุฬา อาจารย์สอนระดับ Dr. ตลุยข้อสอบเสมือนจริง ด้วยข้อสอบ โทอิก ย้อนหลัง 30 ตัวอย่าง เจาะแนว เน้นวิธีการมอง วางรากฐานแกรมม่าและรากฐานศัพท์ ทำให้คุณได้คะแนนToeic อย่างง่ายๆ แล้วคุณจะมองว่า toeic ง่ายนิดเดียว ด้วยหลักสูตร เมทิส เบรน คัสซิฟาย


 
Toeic.com : หลักสูตร toeic เรียนไงให้สอบได้ :: Metis Education Center ::
   
หน้าหลัก ติดต่อเรา แผนที่
หลักสูตรต่างๆของ Metis
กิจกรรมของ Metis
ข่าวสารทางการศึกษา
คำถามที่ถามบ่อย
เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
home
toeic
toeic test

 
 
 
 

TOEIC

The Test of English for International Communication

  
toeic คืออะไร

Toeic (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ toeic และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ toeic ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ toeic จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล toeic เช่น

                                   ============>อ่าน ข้อมูลสำคัญ<=============

ลักษณะการสอนเมทิส Toeic Metis toeic
 

สอนสดทุกคาบเรียน พร้อมเพิ่มความเข้มข้นเรียนเพิ่มเติมด้วย วีดีโอ ของโทอิค ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง Toeicเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อ ตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทำข้อสอบToeicทันในเวลาที่จำกัด หรือแม้แต่กระทั่งบอกถึงวิธีการทำข้อสอบเมื่อใกล้หมดเวลา เน้นสอนคำศัพท์Toeicและลักษณะของข้อสอบที่ออกบ่อย รวมถึงบอกวิธีการฝึกฝนด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในรูปแบบของ เมทิสToeic

เมทิสToeicไม่เพียงแต่การทำข้อสอบเท่านั้น อาจารย์แต่ละท่านยังเสริมความรู้ทางด้านไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง ตลอดจนการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในห้องด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้อีกด้วย

 

วัน - เวลา toeic  
60 ชั่วโมง สอนสด โดยอาจารย์ ดร. และ อาจารย์ ชาวต่างชาติ
 • หลักสูตร  ปกติ วันอาทิตย์ (2 เดือน)
 • Sun 13.00 น. - 16.00 น. Part A : toeic Reading Test
 • Sun 16.00 น. - 19.00 น. Part B : toeic Listening Test
 • หลักสูตร Toeic Fastest  จันทร์ - ศุกร์  (3 อาทิตย์)
 • สำหรับ หลักสูตร Toeic Fastest 3 อาทิตย์ จันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00-ศุกร์ 18.00-21.00

แบ่งการเรียน โทอิค เป็นแต่ละ Part ออกเป็น 8 สัปดาห์ ลักษณะการเรียนเป็น Circle Class หรือ คอร์สวน ซึ่งสามารถเริ่มเรียนได้เลย เพราะเนื้อหาtoeic จะจบในแต่ละครั้งที่เรียน โดยไม่ต้องเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว และไม่เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เรียนเมื่อไม่มาเรียนในบางครั้ง สามารถกลับมาเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอเริ่มคอร์สใหม่ หรือต้องข้ามเนื้อหาบางส่วนไป เพราะจะสามารถมาเรียนชดเชยเมื่อเนื้อหาส่วนที่ขาดนั้นวนกลับมาใหม่ได้ ซึ่งจะได้เนื้อหาอย่างครบถ้วน

 </ 

ระยะเวลา โทอิค      60     ชั่วโมง

                    พิเศษ เพิ่มการสอบ toeic เสมือนจริง 2 ครั้ง ฟรี พร้อมวิเคราะห์การทำข้อสอบ

                  พิเศษ
ทดลองเรียน toeic ฟรี 3 ชั่วโมง เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียน

           พิเศษ  ** ชิง เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับ ผู้ได้ คะแนน 750 ขึ้นไป

 

หมายเหตุ คลาส Toeic จะมีการเรียนแบบ Toeicเร่งรัด(Fast toeic) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-953-0800

เราเน้น Toeic แบบไม่มีใครเหมือน ด้วย ทีมงาน จุฬา อาจารย์สอนระดับ Dr. ตลุยข้อสอบเสมือนจริง ด้วยข้อสอบ โทอิก ย้อนหลัง 30 ตัวอย่าง เจาะแนว เน้นวิธีการมอง วางรากฐานแกรมม่าและรากฐานศัพท์ ทำให้คุณได้คะแนนToeic อย่างง่ายๆ แล้วคุณจะมองว่า toeic ง่ายนิดเดียว ด้วยหลักสูตร เมทิส เบรน คัสซิฟาย